"Řešíme dopravní nehody s odborností a empatií"

vyberte si požadovanou službu

hlášení na pojišťovnu

oprava auta po nehodě

kalkulace v gtmotive

kalkulace v audatex

Řešíme Kompletně Nehody od A do Z

Vítejte na našem webu, kde se věnujeme řešení nehod od A do Z. Jsme tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi v oblasti řešení nehod a poskytujeme komplexní služby, které pokrývají všechny aspekty tohoto procesu.

Proč si vybrat nás

Naše služby jsou navrženy tak, aby vám ulehčily život v těžkých časech. Máme širokou síť partnerů a odborníků, kteří nám pomáhají poskytovat prvotřídní služby. Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Co Naše služby zahrnují:

Provádíme důkladnou analýzu nehody, abychom zjistili, co se stalo a proč.

Poskytujeme odborné právní poradenství, abyste měli jistotu, že vaše práva budou chráněna.

Zastupujeme vás při jednání s pojišťovnou, abyste získali spravedlivé a rychlé vyrovnání.

Spolupracujeme s důvěryhodnými opravnami a servisy, abychom zajistili, že vaše vozidlo bude co nejdříve zpět na silnici.

naše ostatní služby

kalkulace nákladů

náhradní vozidlo

odtahová služba

lakýrnické práce

karosářské práce

autoservis

výměna autoskel

originální díly

seřízení vozidla

JAK POSTUPOVAT PŘI NEHODĚ:

Jak postupovat při nehodě

KROK 1
Jestliže nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a zabezpečte místo nehody – výstražným trojúhelníkem, či jakkoli jinak. (máváním praporkem, kusem látky…)


KROK 2

Zjistěte zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu (tel. 155). Upozornění: nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci zraněnému a útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení!

Kdy hlásit nehodu policii

KROK 1
Dopravní nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže:

    • dojde k zranění či úmrtí osob
    • dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000,- Kč
    • dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč, ale nedohodnete se s účastníkem nehody na zavinění
    • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby


KROK 2
Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy. Nepijte alkohol!


KROK 3
Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně, ideálně vyplněním formuláře „Evropský záznam o dopravní nehodě“, který je součástí povinné výbavy každého vozu. Lze využít i volného listu papíru. Na takovémto dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsána dohoda o zavinění nehody.


KROK 4
Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Případně pořiďte fotografie z místa nehody, zajistěte výpovědi svědků.

Když mám nepojízdné vozidlo

KROK 1
Pokud je následkem dopravní nehody Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu své pojišťovny! Pokud jste viníkem nehody, téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla součástí Vašeho havarijního pojištění. Většinou jsou asistenční služby součástí i Vašeho povinného ručení, tedy volejte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem.

Číslo telefonu na asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě. Pokud nejste viníkem nehody, máte nárok na úhradu asistenční služby z povinného ručení viníka dopravní nehody. Nepřijímejte zbytečně nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny viníka nehody.

Přivolejte asistenční službu

Když jste vyníkem nehody

KROK 1
Jestliže za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídáte vy (jste viníkem nehody), doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.

KROK 2 
Oznamte neprodleně škodu pojišťovně, u které jste pojištěn. Pojišťovna oprávněné nároky poškozených uhradí zpravidla tak, že žádná Vaše další součinnost nebude nezbytná.

KROK 3
Pokud potřebujete poradit, hlavně při nehodě v cizině, volejte asistenční službu své pojišťovny.

Když jste poškozený nehody

KROK 1
Pokud Vám někdo způsobil škodu svým vozidlem, u pojišťovny viníka uplatníte nárok na náhradu škody. Požadujte na řidiči tohoto vozidla předložení občanského nebo řidičského průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje:
– jméno, příjmení a bydliště řidiče
– jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla
– typ a SPZ jeho vozidla
– údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení)
– zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U této pojišťovny uplatněte nárok na náhradu škody.

S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu. V případě, že viník není pojištěn, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, která poskytne plnění z garančního fondu, k tomuto určenému. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

Pokud Vám viník nehody odmítne jakékoli údaje sdělit, můžete tyto údaje sami hledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů na webu www.ckp.cz, nebo se obrátit na Českou kancelář pojistitelů přímo a tam Vám údaje o pojistiteli podle SPZ sdělí:

Česká kancelář pojistitelů, 150 00 Praha 5, Štefánikova 32
tel.: + 420 221 413 111 / email: info@ckp.cz

Když viník z místa nehody ujede

KROK 1
Pokud viník z místa nehody ujede, nahlaste tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR se pak obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která i v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu v podobných případech.

Když je viník ze zahraničí

KROK 1
Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č.1 a kroku č.3 a č.4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ...

Stáhněte si teď prosím dokumenty k vyplnění, jako je plná moc, prohlášení nebo náhradní vozidlo.

k otevření potřebujete Adobe Acrobat Reader, který je ke stažení zdarma zde…